Skip to main content

Algemene voorwaarden.

Transportkosten

  • Leveringen zijn franco in België vanaf 300€ incl/BTW, behalve voor express leveringen van kaviaar. Behoudens promoties of anders overeengekomen vragen wij voor leveringen in België een forfaitaire bijdrage van 15,75€ incl/BTW per zending.

Levertijd

  • Zodra de bestelling en bijhorende betaling bij ons binnenkomt, verwerken wij uw bestelling.
  • In België duurt de levering minimaal 1 dag en maximaal 5 dagen.
  • Best Caviar levert uitsluitend zijn goederen in België, gelieve ons te contacteren voor leveringen buiten de Belgische landsgrenzen.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

  • De levering kan door onze eigen chauffeur gebeuren of door Sending Wines.
  • Best Caviar weerhoudt zich het recht om goederen te leveren aan minderjarige.
  • Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd.
  • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld aan Best Caviar. 
  • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Best Caviar was geboden

Eigendomsvoorbehoud

  • De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Best Caviar.